BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

Monday, October 18, 2010

Perbandingan Ujian Kemajuan Dan Ujian Kefasihan

Ujian kemajuan adalah untuk menguji pencapaian dan kebolehan setiap murid dalam keadaan sebenar. Ia digunakan untuk mengetahui dan menentukan sejauh mana murid tahu dan berupaya melihat potensi diri. Ujian kemajuan juga dikenali sebagai pentaksiran autentik.

Ujian Kemajuan digunakan di dalam bilik darjah dan hanya dinilai oleh guru kelas. Ujian kemajuan bertujuan untuk mengukur dan menilai setakat mana pelajar-pelajar telah menguasai bahan/perkara iaitu perkara yang diajar tentang sesuatu tajuk tertentu.

Ujian ini dapat dijalankan melalui pentaksiran pembangunan iaitu mentaksir kemajuan menerusi perubahan tingkah laku, sikap, personal dan pembangunan sosial. Ianya menggunakan skala pemerhatian dan likert. Ia juga hendaklah berasaskan kepada objektif pengajaran, program pembelajaran yang telah diikuti oleh murid dan pengetahuan yang ingin diuji.

Ujian ini juga dapat dijalankan melalui pencapaian berasaskan persampelan pemikiran, iaitu yang mengkehendaki murid menjawab soalan, menyelesaikan masalah, menulis atau menjalankan sesuatu aktiviti. Melalui persembahan dan pameran juga dapat mengukur tahap kemajuan seseorang murid atau individu iaitu dengan menggunakan dan memerlukan kompetensi diri murid tentang menunjukkan kebolehan visual, persembahan, kemahiran atau lisan.

Melalui portfolio juga kemajuan sesorang murid dapat diuji iaitu melalui pencapaian dan kebolehan berteruskan berasaskan koleksi tugasan sebenar , hasil lukisan, penulisan, ujian dan kuiz.

Hasil daripada kemajuan membolehkan guru mengetahui dengan lebih jelas tentang kemajuan setiap murid dan juga kemajuan darjahnya secara keseluruhan.

Ujian kefasihan digunakan untuk menentukan tahap mengetahui dan menguasai sesuatu bahasa. Digunakan untuk menempatkan seseorang dalam kumpulan pembelajaran yang sesuai dan pengetahuan dan kebolehan mereka. Ujian ini dilakukan bagi menentukan setakat mana murid mengetahui dan menguasai sesuatu bahasa secara keseluruhan.

Ia berbeza dengan ujian pencapaian kerana ujian kefasihan tidak berdasarkan kepada sesuatu isi pelajaran sebaliknya menilai kebolehan global (umum) pada bahasa yang dipelajari murid terbabit. Ujian ini sering digunakan bagi menempatkan seseorang dalam kumpulan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehannnya. Ia dinilai dari segi penyebutan dan pengucapan dengan betul dan jelas,Intonasi dan nada yang betul,pemilihan ungkapan yang betul,mimik muka yang jelas sesuai untuk membayangkan sesuatu maksud dengan jelas, posisi tubuh yang betul, pergerakan mata (mata pembaca yang lemah akan berhenti untuk mennyerap perkataan).

0 comments: